VERNIS & TABERNER Equips, SL

VERNIS & TABERNER Equips, SL

Concessió JOHN DEERE

  • Maquinària Agrícola Vernis és una empresa amb 100 d'anys de tradició dedicada al món agrícola. Actualment és concessió de la marca JOHN DEERE 
  • Dedicada a la venta de tractors i equipaments, també disposa d'un gran mercat en la compra venda de maquinària d'ocasió i la venta de tot tipus de equipaments pel treball del camp o bé de la jardineria tant professional com particular. 
  • Maquinària Agrícola Vernis, mitjançant la marca VERNIS EQUIPAMENTS, SL és dedica a la fabricació de maquinària agrícola, pales, trulls i a la reparació d'eines que requereixen de forja. 


  • Comença una nova etapa....


Amb data 15/03/2013 és va procedir a la fusió per absorció per part de Maquinaria Agricola Vernis, SL, de les empreses TRACTORS GIRONA, SL, CENTRAL DE REPARACIÓ FORNELLS, SLU i VERNIS EQUIPAMENTS, SL.

 Dins els mateix acte també s’acorda de canviar la raó social de Maquinaria Agrícola Vernis SL, a VERNIS & TABERNER EQUIPS, SL, que mantindrà la mateixa seu social i NIF.

{% for concesionario in requests.Concesionarios %}{% if forloop.first or forloop.index0==4 or forloop.index0==8 or forloop.index0==12 or forloop.index0==16 or forloop.index0==20 %}{% endif %}{% if forloop.index0==3 or forloop.index0==7 or forloop.last %}{% endif %}{% endfor %}
{% if concesionario.numeor_fax !="" %}{% endif %}
{{concesionario.nombre}}
{{concesionario.direccion_1}}
{{concesionario.codigo_postal}} {{concesionario.Ciudad}}
T. {{concesionario.numero_telefono}}
F. {{concesionario.numeor_fax}}
Enviar un email